de Klaarheid

The Way of Mastery (WOM) – de Weg van Meesterschap
is een spirituele WEG die wijst naar Liefde
en leert inzien dat alleen Liefde waarde heeft

De Klaarheid – praktijk van Hetty Clarisse
Ik combineer de studie en beoefening van spiritualiteit met begeleide meditatie,
toelichting en feedback op wat er wordt gedeeld, inzichtgevend en zachtaardig.

Het boek ‘KlaarHeden’ verscheen in 2017.
Het is een zeer praktisch boek om
Een cursus in wonderen schrijvend en mediterend en tekenend toe te passen – een toegankelijke en concreet toepasbare methode.