AGENDA

Heling met Byron Katie
Digitaal via Zoom – van 9.30 tot 12.00 uur
zondag 31 januari en 14 februari

The Way of Mastery – zaterdag
Digitaal via Zoom – van 9.30 tot 12.00 uur
9 en 23 januari,
6 en 20 februari,
6 en 20 maart,
10 en 24 april,
8 en 29 mei,
12 en 26 juni.

The Way of Mastery – vrijdag
Digitaal via Zoom
IEDERE vrijdagochtend! van 10.00 tot 12.00 uur
behalve 14 mei 2021