Auteursarchief: De Klaarheid

Grieven zijn doelgericht

Een vriendin vertelde me van een moeilijke situatie en dat ze daar flink last van had. Ik luisterde en begreep de moeite. En ik dacht ondertussen aan het feit dat haar verhaal ook een grief is, een grief tegen een situatie – willen dat een situatie anders is dan die is.
Meestal zie ik een grief als iets gericht tegen een persoon. Die persoon doet iets, of zegt iets, of laat iets na en daar raak ik dan upset van. (Upset is zo’n mooie Engelse term die het hele scala aan negatieve emoties weergeeft.) Ik neem een persoon iets kwalijk en heb daar zo mijn oordelen over. Ja, dat is een grief.

Tijdens dat gesprek met de vriendin realiseerde ik me weer eens hoe gemakkelijk grieven zich laten vermommen. Haar grief zag ik duidelijk. Die vriendin is ook student van Een cursus in wonderen en ik gaf haar zelfs nog het advies om een bepaalde paragraaf uit de Cursus te lezen. Maar in datzelfde gesprek vertelde ik iets over de ‘wandaden’ van een ander en hoe ik daar last van had. Dat voelde niet helemaal goed, maar ik deed het toch.

Ik zag dus een grief gedaan door een ander. Dat heb ik nou vaak. Ik zie allereerst de vergissing bij de ander. Pas na langere of korte tijd – steeds korter de laatste tijd – begint het me te dagen waar, wanneer en hoe ik dezelfde vergissing maak. De vorm kan anders zijn maar dat doet er niet toe. De inhoud van een grief is geen liefde, duidelijk voelbaar aan de vermoeidheid die het me geeft.

Na het gesprek was ik eerst bezig met haar grief zien, die leek het duidelijkst. Dus ik heb soms nog een omweggetje nodig om te zien waar ik me vergis, om te zien hoe ik projecteer en vooral wíl projecteren om van mijn schuld af te komen – zo lijkt dat.

Waarom doe ik dat? De Cursus geeft antwoord, uiteraard.
De aanleiding voor dit artikel was mijn upset én wat ik de volgende ochtend las in werkboekles 87, de les van die dag. De woorden kwamen als nieuw bij me binnen en wakkerden het gloeilichtje van mijn wil weer aan, mijn wil dat er licht is, liefde.
Het ego wenst individueel te zijn, apart van anderen, anders, afgescheiden en wil ‘zelf doen’.
Hoewel ik dit al vaak heb gelezen en heel vaak heb verteld, sprong nu het inzicht van het papier af en landde in mijn mind. Ah, dáárom doe ik dat! Daarom koesteren we grieven. Ik WIL mijn grieven met als doel mijn apartheid te bewaren en te bewaken – ook wel speciaalheid genoemd in de Cursus.
Maar tegelijkertijd houd ik daarmee het licht van de liefde van me weg. Hier zit het doelgerichte want als ik besluit voor liefde te kiezen ziet het ego de bui van haar verdwijning al hangen. Als ik voor liefde kies geef ik het ego prijs aan het licht van de geest (T4.I.3:2) en dan herken ik dat het egodonker er nooit is geweest, dat dat niets is! Dan wordt het ego weggeschenen en meteen daarmee mijn individualiteit, mijn speciaalheid. Het gaat op in het licht van de Eenheid, die we in werkelijkheid zijn. In werkelijkheid zijn we nooit echt weggegaan uit de Eenheid. Zie de inleiding in KlaarHeden bij hoofdstuk 3.

Dus ik koester grieven omdat ik bang ben voor het licht! Wow. Ik ben bang voor verlossing. Ik ben bereid de Hemel ervoor op te geven. (T24.II.3:7)

Als het ego eenmaal is ‘weggeschenen’ ben ik wakker geworden. Dan blijft het lichaam bestaan, mét de persoonlijkheid, maar dan alleen nog als communicatiemiddel. Ik hecht er dan niet meer zo aan. Tot ook het lichaam verdwijnt en God de laatste stap kan zetten.

Toepassing

Ik zag dus de grief van de ander en vond het zeer logisch dat we last hebben van situaties buiten ons! Zeker als het gaat om zeer dierbare dierbaren. Logisch toch dat dat moeilijk is!
De oorzaak van de upset ligt buiten me, volkomen gerechtvaardigd is, valt geen speld tussen te krijgen en ik kan er niets aan doen.
Of ik denk dat er uiteraard dingen moeten veranderen, dat er maatregelen nodig zijn in de vorm. (Dit zal binnen de droom trouwens waar zijn, maar dit is nu niet waar het over gaat. Passende maatregelen in de vorm zullen in me opkomen als ik kies voor liefde.)Voor de toepassing van dit weten zullen we de weerstand moeten herkennen, erkennen en er doorheen moeten. Weet echter dat die weerstand niet misselijk is. Het bestaan van het ego, en dus van ons individuele zelf, hangt af van juist NIET kiezen voor liefde, niet kiezen voor vergeving. Het liefst heeft het ego dat we niet eens beseffen dat we überhaupt kúnnen kiezen, dat we een mind hebben met een keuzekracht erin – het ego houdt ons het liefst ‘mindloos’.

Dus het antwoord is zoals altijd vergeving zoals de Cursus bedoelt. Dat is een proces van kijken aan de hand van de innerlijke Gids – is kijken zonder oordeel. Oh, ik zie dat ik een grief koester, ik zie dat ik een afkeuring heb over een situatie of persoon, ik wil dat het anders is dan het is, oh ja, dan dien ik te kijken! Ook en juist als ik denk dat mijn verwijt volkomen gerechtvaardigd is. Hoe gelijk we ook kunnen hebben in de vorm, in de wereld – blijft dat ik me niet echt stromend stil zacht gelukkig voel als ik in weerstand of in een grief zit en de liefde van God ver weg houd. (Het ego zal wel gelijkhebbend zelfgenoegzaam spinnend tevreden zijn omdat het de schuld prettig denkt te kunnen projecteren.)

Vergeving is dus een beslissing, een keuze, een beweging, een proces zonder schuld. We maken vergissingen, dat is alles. Het donker heeft niet de kracht de werkelijkheid van de liefde aan te tasten. Laten we de tijd nemen om te groeien en ons te herinneren dat we liefde zijn.

Schrijven 

Het ligt voor de hand. Je zult ongetwijfeld ook situaties meemaken waarin je upset raakt, voelt dat je iets of iemand iets kwalijk neemt en wil dat het anders is dan het is.
Vaak voelen we op het moment zelf wel dat er iets niet klopt maar zijn we nog niet in staat een andere keuze te maken. Geeft niet, ieder moment kan dat alsnog. Als we terugdenken aan een situatie en ons daar niet lekker over voelen is de vergissing er nog op dát moment, klaar voor een nieuwe keuze. Het verleden is voorbij.

1* Neem een paar minuten om de situatie in steekwoorden weer te geven. Wie waren erbij betrokken? Wat werd er gezegd? Wat deed er precies pijn? Wat voel je nu precies?
2* Wat zijn de grieven? De oordelen? Wat had er anders gemoeten? Wat zou je willen? Wat was je verlangen?
3* Noteer ook wat je weerstand allemaal te vertellen heeft. Geef de weerstand een stem. Kijk of je het donker van de weerstand in durft te gaan, aan de hand van je innerlijke Gids, al is het maar even.
4* Zit dan een tijdje stil, maak de keuze voor het licht, voor zachtheid en luister. Luister naar wat je innerlijke Gids te vertellen heeft.
5* Schrijf tot slot een elfje of een paar regels.

Vergeving

Vergeving is de kern van Een cursus in wonderen en tegelijkertijd het meest lastige begrip voor ons mensen om te vatten én toe te passen. In KlaarHeden is hier een heel hoofdstuk aan gewijd, hoofdstuk 4. Hier nog een voorbeeld waarvan ik hoop dat het zal verduidelijken.

Tijdens een oefenochtend verzuchtte iemand dat ze al zo vaak haar moeder had vergeven maar dat ze iedere keer weer werd geraakt in pijn en dacht dat het nooit over zou gaan. Ze bleef verlangen en hopen dat haar moeder haar ooit de aandacht zou geven die ze zo graag wou ontvangen. Ze dacht dat ze daar recht op had en dat dát alles goed zou maken.

Hier is een fundamentele vergissing aan het werk. Vergeving speelt zich uitsluitend af BINNEN de mind, de denkgeest. Als we denken dat de ander fout zit en denken dat wij die fout moeten vergeven, zien we die fout van de ander als werkelijk waar. We maken dan de vergissing van de ander tot een werkelijke zonde en vergeten we het principe van projectie.

Projectie
Wanneer je je steeds weer pijnlijk afgekeurd voelt, bijvoorbeeld door je moeder, dan is er sprake van projectie.
Algemeen gezegd projecteren we voortdurend ons geloof in zonde en schuld op de ander omdat het té pijnlijk is om je schuldig te voelen – om je geloof in je negatieve zelfbeeld bewust te worden.
Maar ook al projecteren we, het geloof in zonde en schuld blijft diep in de denkgeest verborgen en blijft daar etteren. Daarom moet het in het licht gebracht worden, bewust gemaakt worden om te laten genezen door de innerlijke Gids of de Heilige Geest. Dit doen we door ernaar te KIJKEN zónder oordeel. Door zo te kijken, en de pijn te voelen, nemen we als vanzelf de innerlijke Gids bij de hand.

Het is een beslissing, een keuze om zo te willen leren kijken.

Moeders kunnen hard raken omdat we met haar sowieso een speciale relatie zijn aangegaan.

Speciale relatie
Een speciale relatie is een relatie waarin je jezelf als tekortkomend ziet en je denkt dat de ander dat tekort moet aanvullen. Speciale relaties zijn in feite substituten voor Gods Liefde, voor de herinnering aan Wie we werkelijk zijn. Met speciaalheid willen we pijnlijke gevoelens en overtuigingen rond schuld en minderwaardigheid onbewust houden.

In de situatie die hierboven is beschreven speelt een zelfbeeld dat geprojecteerd wordt op de moeder. Een zelfbeeld van niets waard zijn, geen liefde waard zijn. De pijn ontstaat doordat het gedrag van de moeder het negatieve zelfbeeld raakt, versterkt en het geloof in dit beeld in stand lijkt te houden. De moeder geeft als het ware iedere keer het bewijs dat dit zelfbeeld waar is.
En – dit zelfbeeld hebben we allemaal, bewust of onbewust, precies met deze woorden of variaties.
We leren zien wat we ten diepste als waarheid geloven over onszelf en altijd stuiten we dan op een of andere vorm van schuld, de illusie van schuld.

Daaraan voorbij straalt het licht, onveranderd,
omdat licht niet anders kan dan stralen.

Dus in dit geval vergeef je niet je moeder, maar het beeld van jezelf. Je vergeeft jezelf dat je bent gaan geloven dat je niets waard bent.
Vergeving haalt de handen af van de ander en/of de situatie en gaat met de aandacht naar binnen, dat wil zeggen in de denkgeest en kijkt, en wacht en oordeelt niet.
(Zie de eerste instructiepagina in het tweede deel van het Werkboek bladzijde 404.)

Vergeving is groots werk, onze functie hier op aarde. Het enige werk dat waarde geeft aan ons verblijf hier. En we kunnen dit niet alleen. Dus vraag hulp aan je innerlijke Gids, die altijd in je denkgeest aanwezig is. Ik zou zeggen: ontsla je ego als je leraar en kies voor de liefde in je denkgeest. Alle illusies die we over anderen koesteren zijn illusies over onszelf. Om te kunnen vergeven moeten we die illusies eerst zien, natuurlijk. Dat is het werk. Alle min of meer vreselijke dingen die we onszelf hebben aangeleerd mogen we weer afleren.

Vergeving heeft geen zin als we niet eerst zien wát dan wel vergeven dient te worden.
Vergeving haalt de sluier weg die ons weerhoudt van het zien van liefde.
Vergeving betekent het eind van alle lijden.
Vergeving betekent je reden om ongelukkig te zijn los te laten.

Het kán zijn dat er door vergeving iets verandert in het gedrag van de ander, in de vorm, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Er zijn veel werkboeklessen die over vergeving gaan.
De werkboeklessen 31 tot en met 34 zullen helpen om uit slachtofferschap te stappen en een vrijheidsverklaring over jezelf af te geven:
31 – Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie,
32 – Ik heb de wereld die ik zie bedacht,
33 – Er is een andere manier om naar de wereld te kijken,
34 – Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien.

Ik noem les 138 – De Hemel is een beslissing die ik moet nemen, in verband met de keuze, de beslissing voor geluk en vergeving.

Ja, het klopt als je denkt dat vergeving een proces is dat voortdurende alertheid en bereidheid en oefening vereist – maar weet dat de beloning groot is.

En dit alles mag in zachtheid!

Als je al wat stappen gezet hebt in vergeving kan het een effectieve schrijfoefening zijn om de timer te zetten op 10 minuten en degene waar je moeite mee hebt eens precies te vertellen hoe die ervoor kan zorgen dat je pijn geraakt wordt. Wat de ander moet doen of juist niet doen om jou overstuur te maken. Je geeft als het ware een recept voor pijn. En overdrijven mag.
Als je dat doet krijgt ook de HUMOR een kans. Het ego kan niet tegen humor.

2019 – 4 maart – Hetty Clarisse

Kwaliteiten en dialoog

De dialoog is een krachtige manier om diepere inzichten en overtuigingen naar boven te halen om vervolgens te laten corrigeren. De techniek van de dialoog wordt uitgebreid beschreven in KlaarHeden bladzijde 218 t/m 221.

1* Een kwaliteit is een mogelijke ingang tot een dialoog.
Schrijf twee rijtjes van kwaliteiten naast elkaar, aan de ene kant kwaliteiten die je als positief ervaart en ernaast die je als beperkend ervaart.
Bijvoorbeeld: enthousiasme, vertrouwen, aandacht aan de ene kant en arrogantie, minderwaardigheid en strengheid aan de andere kant.

2* Kies een van de kwaliteiten en vul de volgende zinnen aan:
. . . . . (kwaliteit) is voor mij als een . . . . omdat . . . .
. . . . . (kwaliteit) heeft de kleur van . . . . . en ruikt als . . . . . waardoor ik . . . . .
Maar bovenal heeft . . . . . (kwaliteit) . . . . .

Herhaal met een andere kwaliteit.

Bijvoorbeeld: Vertrouwen is voor mij als een fladderende veer omdat het licht is maar wel sterk. Vertrouwen heeft de kleur van bergkristal en ruikt als schoon wasgoed in de buitenlucht waardoor ik een warm verlangen voel in mijn hart. Maar bovenal heeft vertrouwen een diepe scheppende kracht om het leven te laten zijn zoals Liefde het heeft bedoeld.

3* Kies dan een kwaliteit die je op dit moment het meest beperkt of juist het meest inspireert en schrijf hier een dialoog mee. Het kan dezelfde kwaliteit zijn als bij 2* of een andere. Vergeet niet de kwaliteit te erkennen en te vragen naar het doel voor jou. Dus pak twee pennen met verschillende kleuren inkt, zet de timer op 15 minuten en begin.

Bijvoorbeeld – een dialoog uit begin 2010. We zochten toen naar een huis meer in de natuur.
Hé stem die zegt dat ik het niet waard ben om in een fijn huis in een liefdevolle stille omgeving te wonen. Wat is je naam?
Noem mij maar waardeloos. Maar weet je, op het moment dat je begon te schrijven voelde ik al meteen twijfel. Klopt het nog wel wat ik vind?
Zullen we daar eens naar kijken. Je hebt vast goede redenen gehad om dit zo te vinden.
Oh, dank je. Erkenning doet me goed. Ik heb geleerd dat ik niets waard ben en niks te willen heb. Mag niet. Mag niet. Ik zou mezelf wel graag willen bevrijden dan hoef ik jou niet meer zo tegen te houden.
Wat was je doel dan? Waartegen wou je me beschermen?
Naast je schoenen lopen. En teleurstellingen.
Oh ja. Dank je. Ik begrijp je. Is er nog meer?
Naast je schoenen lopen is heel erg. Erger dan minderwaardigheid. Dat laatste staat bescheiden.
Ja, zo hebben we dat geleerd in deze cultuur. Maar meer- en minderwaardigheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Kun je dat begrijpen?
Ik kan het aanvoelen.
Ware bescheidenheid is iets heel anders.
Ook dat kan ik aanvoelen. Het kan soms getuigen van meerwaardigheid als je je zo nodig minderwaardig wil voelen. Blijft over de teleurstelling. Daar ben ik wel een effectief middel tegen.
Ik heb het gevoel dat ik ook teleurgesteld ben als ik me tegen laat houden door jou. Ik hoop dat je dat begrijpt. Er schuilt niet iets groots in. Toch dank ik je voor je goede bedoelingen. Het mag nu anders, vrijer, voor jou en mij.
Ja graag.
Ik vraag nu aan onze innerlijke Gids om leiding. Doe je mee?
Ja.

4* Geef na het schijven van de dialoog in een paar woorden weer hoe je je nu voelt. En in een paar zinnen wat je hebt gezien, geleerd naar aanleiding van deze dialoog.

4 maart 2019 – Hetty Clarisse

Buitenruis luisteren

Midden in mijn menselijkheid geeft buiten de zachte ruis van mijn innerlijk weer vrij,
herinner ik me weer waar het nu écht om gaat.
Hieronder een manier om ná het buiten, binnen te schrijven en te luisteren naar de binnenruis.

* Laat 5 werkwoorden in je opkomen
of prik 5 werkwoorden in het boek KlaarHeden bladzijde 211.

* Laat dan het Buiten de werkwoorden ‘doen’ in 2 of 3 regels of zoveel je maar wilt.
Bijvoorbeeld:
Werkwoord geloven: Buiten gelooft alleen nog maar in de glimlach.

* Maak tot slot een woordgedicht met BUITEN. Dus zet de letters van het woord onder elkaar en vul de letters aan met korte zinnen of een woord. Laat het in je opkomen!
Doel is bewustwording en niet in de eerste plaats iets literair verantwoords – hoewel je ná het laten opkomen natuurlijk kunt polijsten : )

Voorbeeld van een woordgedicht met Buiten:
Beladen met
Uiterst dwalende gedachten
Innerlijk aanwezig
Tik ik de minuten wie waai weg
Echt in contact met Buiten
Nader ik liefde

Oude dagboeken

Mijn eerste dagboek uit 1965

Vorig jaar zomer ben ik begonnen ze te lezen om vervolgens weg te doen, een voor een! Ik ben nu aangekomen bij dagboek nummer 33. En ondertussen schrijf ik in dagboek nummer 66 : )
De boeken tot en met 32 zijn ondertussen verbrand.
Ik ben van plan om de laatste 7 jaar te bewaren, dus ieder jaar zou er een ‘jaar’ weg gedaan kunnen worden.

Bladzijden die ik wil bewaren scheur ik eruit en doe ik in een mapje om later nog eens naar te kijken.
Ik heb ook enkele bladzijden weggegeven aan iemand die een zeer grote rol in mijn leven speelde. De tekst op die bladzijden ging volledig over mijn liefde voor hem. Dat was goed om te doen, vooral omdat hij ze wou ontvangen.

Behalve dat ik enkele bladzijden bewaar, schrijf ik over wat ik in die oude dagboeken lees.
Want mijn beeld over hoe het vroeger was verandert door te lezen. Het is niet zo dat ik vroeger helemaal niet zo wijs was en nu wel. Het gaat echt om een langzame verschuiving die nooit eindigt. Als ik dingen deed of dacht die ik nu niet als wijs zou bestempelen, zie ik dat ik me eenvoudig vergiste, meer niet. Zoals ik me nu nog vaak vergis. Ik zat ‘ernaast’ zoals ik er nu nog vaak ernaast zit als ik geloof dat ik me zou kúnnen afscheiden van God. Een suffe vergissing!

Het is een zoektocht geweest naar HOE te leven, naar een fundament, een theoretische en vooral praktische basis, die ik in veel verschillende richtingen min of meer vond. Met nu vanaf 2013 de kroon op het geheel: Een cursus in wonderen.

In september heb ik me een paar dagen teruggetrokken in Drenthe en daar gelezen in dagboeken van 2010.
Enkele citaten uit mijn boeken van 2010:
‘Als ik mijn oordeel eraf haal, blijft eenvoudig over wat IS. Kijk maar.’
En
‘Laat ik teleurstellingen zien als vóór mij en mijn leerproces, in plaats van tegen mij.’
En
‘Vervuld raken van liefde is voelbaar als warme zachte veertjes om me heen.’
En
‘Vanuit welke motivatie doe ik iets?’
En
‘De enige plaats waar God ervaren kan worden als persoonlijk is ín jezelf. We zijn veel groter dan we denken en willen geloven.’

Deze pareltjes vond ik zomaar tussen geworstel en zoeken en vervulling.
2010 was voor mij een jaar met grote veranderingen: geboorte eerste kleinzoon en verhuizing vanuit Woerden naar Eck en Wiel.

Wat doe jij met je dagboeken?
Lees eens een paar bladzijden van jaren geleden terug en vul de volgende zinnen aan tot 5 á 10 regels:
– Het valt me op dat . . . . .
– Ik probeerde toen . . . . .
– Bijzonder dat ik . . . . .
– Kwaliteiten die ik toen inzette . . . . .
– Ik hoop . . . . .
– Ik hoop niet . . . . .
– Samengevat . . . . .
Het geheel kun je samen vatten in een rondeel.

Het rondeel

* Het rondeel

Het rondeel is een van de elf schrijfvormen in het boek KLaarHeden.
Dit is een dichtvorm die bestaat uit 8 regels waarin regel 1 en 2 in hun geheel worden herhaald. Het regelschema is:

1,

2,

3,

4=1,

5,

6,

7=2,

8=1.

Een rondeel heet rondeel omdat herhaling het ‘rond’ maakt. Als je de eerste twee regels hebt staan, schrijf dan meteen de herhalingen in het gedicht. Dus regel 1 schrijf je ook achter de 4 en de 8. Regel twee achter de 7. De nieuwe regels 3, 5 en 6 kunnen er tussen gevlochten worden. Laat ze weer in je opkomen. Rijmen mag maar hoeft niet. Soms is het nodig de laatste twee regels aan te passen om het geheel te laten ‘lopen’ of kracht bij te zetten.

De basis van het regelschema geeft structuur die vrij toegepast kan worden. Het voorbeeld hieronder heeft bijvoorbeeld een extra regel gekregen.

Het rondeel gebruik je om een tekst samen te vatten of er een nieuwe dimensie aan toe te voegen. Kijk welke zin of twee zinnen uit je tekst schitteren of waar je oog als eerste op valt en gebruik deze voor de eerste twee zinnen van je rondeel. Het gedicht krijgt het meeste kracht als de regels kort zijn. Voegwoorden – zoals ook, want en toch – kunnen vaak weggelaten worden.

17/8-2015
als de zee zwijgt
zingt mijn eerste liefde
ze bewijst en bevrijdt het licht
als de zee zwijgt
ben ik aangeraakt
dans ik op een zijden draad
ik stap in de cirkel voor de laatste keer
mijn eerste liefde zingt
als de zee zwijgt

Schrijven is gezond

Schrijven bevordert gezondheid

Creatief schrijven is goed voor je mentale, emotionele en soms ook fysieke gesteldheid. Dat is de conclusie van enkele onderzoeken naar het gezondheidseffect van korte schrijfsessies.
Emotionele verwerking
In 2005 werden de resultaten van het onderzoek Emotional and physical health benefits of expressive writing gepubliceerd door Karen A. Baikie, klinisch psycholoog, en Kay Wilhelm, consulterend psychiater. Deelnemers aan het onderzoek werden meerdere keren gevraagd vijftien tot twintig minuten te schrijven over traumatische, stressvolle en emotionele situaties. ‘Degenen die dat deden hadden [na het onderzoek] over het algemeen betere fysieke en psychologische waarden in vergelijking met degenen die over neutrale onderwerpen schreven,’ luidt de conclusie van het onderzoek.
Eerdere onderzoeken wezen ook uit dat schrijven over heftige emotionele onderwerpen aanvankelijk negatieve gevolgen heeft (stress, somberheid, et cetera). Op lange termijn deden zich echter positieve effecten op de gezondheid voor. Deelnemers maakten bijvoorbeeld ‘minder bezoeken aan hun dokter, hadden een lagere bloeddruk dan voorheen, haalden hogere cijfers op school en gaven aan zich psychologisch beter te voelen’.
Het onderzoek van Baikie en Wilhelm levert enkele verklaringen voor deze effecten van creatief schrijven. Eén verklaring is de cognitieve verwerking van de ervaringen: ‘Het is waarschijnlijk dat schrijven helpt bij het reorganiseren en structureren van traumatische herinneringen, wat resulteert in een beter aanpassingsvermogen voor interne schema’s.’
Ziekenhuisbezoek
Een soortgelijk onderzoek van James W. Pennebaker  gaf vrijwel hetzelfde resultaat. Studenten kregen de opdracht om vier dagen lang elke dag vijftien minuten te schrijven over een traumatische ervaring in hun leven, of over een neutraal onderwerp. De eerste groep gaf in de zes maanden na het onderzoek aan dat ze minder naar de dokter of het ziekenhuis gingen en minder pijnstillers gebruikten dan de tweede groep. Ook ervoeren deelnemers op lange termijn minder stress.
Pennebaker vermoedde aanvankelijk dat het onderzoek zou uitwijzen dat creatief schrijven helpt met het doorbreken van een emotionele barrière. Mensen zouden zich zo over een traumatische ervaring heen kunnen zetten. Pennebaker concludeerde echter dat het gecompliceerder ligt dan dat: ‘Denken aan een ervaring, zowel als het uiten van emoties, lijkt belangrijk te zijn. Schrijven op deze manier helpt mensen hun gedachten te organiseren en betekenis te geven aan een traumatische ervaring.’
Twee minuten
Maar is vijftien à twintig minuten schrijven per dag een vereiste? Volgens een onderzoek uit 2007 door The British Psychological Society niet. In het onderzoek lieten professors Chad M. Burton en Laura A. King de deelnemers voor twee dagen elke dag maar twee minuten schrijven. De deelnemers schreven over een persoonlijk trauma, een positieve levenservaring of een neutraal onderwerp.
Vier tot zes weken na de opdracht werd de fysieke en mentale gesteldheid van de deelnemers gemeten. De mensen die schreven over een traumatische of positieve gebeurtenis gaven in een enquête aan zich beter te voelen dan voorheen. Volgens de onderzoekers stelde de korte tijdsduur van het onderzoek mensen in staat gebeurtenissen sneller af te sluiten, vergelijkbaar met de conclusie van het onderzoek van Pennebaker. Eén van de voornaamste conclusies van Burton en King was dat ‘zelfs maar twee minuten schrijven over een traumatisch of positief onderwerp als belangrijk ervaren wordt.’
Bron: http://apt.rcpsych.org/content/11/5/338.full

Kies opnieuw – 6 stappen naar vrijheid

Deze stappen zijn een variatie van de 6 stappen van ‘Choose again’ van Diederik Wolsak.
Zie de video van Diederik Wolsak van zijn lezing in Amersfoort.

Gebruik je gevoel van onvrede als ingang

Stap 1 – ik voel onvrede
De eerste stap bestaat uit het opmerken van je onvrede.

Stap 2 – dit gaat alleen over mij en mijn gedachten
De tweede stap bestaat uit beseffen, of tenminste bereid zijn te beseffen, dat je je onvrede helemaal zélf veroorzaakt. Les 5 van het werkboek van Een cursus in wonderen vertelt ons dat we nooit onvrede voelen om de reden die we denken. Daarmee wordt bedoeld dat we altijd geneigd zijn een reden aan te wijzen buiten onszelf, terwijl in werkelijkheid de onvrede wordt veroorzaakt door onze gedachten over een situatie. Vertrouw deze stap, ook als je er nog niet aan wilt. Zonder deze stap is innerlijke vrede onmogelijk.

Stap 3 – voel je gevoel
Het is nodig je gevoel te voelen en te benoemen om de volgende stap te kunnen zetten.
Noteer in steekwoorden. Als je niet goed weet wat je voelt kun je de emotiekaart raadplegen in KlaarHeden blz. 209

Stap 4 – herinner je wanneer je je eerder zo voelde
Hier gaat het om verantwoordelijkheid nemen en om onderzoek – dus niet om analyseren en verklaren – en zeker niet om schuld. Je gaat op zoek naar de bron van het gevoel. Het moment waarop de blauwe plek is ontstaan. Zoek naar een moment in je geschiedenis waarbij je je net zo voelde. Het kan een totaal andere situatie zijn, dat doet er niet toe. Het gaat om je gevoel. Noteer de situatie in steekwoorden.

Stap 5 – stel vast wat je oordeel over jezelf was op dat moment
Wat nam je waar? Hoe interpreteerde je de situatie? Hoe was je zelfbeeld – dus wat dacht je dat de situatie zei over jou? Wat voor iemand ‘verdient’ het om zich op dat moment zo te voelen?

Nogmaals: het gaat niet om analyseren. Stel eenvoudig vast wat je allemaal dacht over jezelf en noteer dit in steekwoorden – het zijn kinderlijke conclusies die nergens op hoeven te slaan maar die je wel nog (onbewust) gelooft. Pas als je weet wat je denkt kun je opnieuw kiezen.

Stap 6 – omhels de waarheid over jezelf
Nu kun je kiezen voor een nieuwe waarneming van jezelf.  Je oordeel was onjuist.
Een cursus in wonderen stelt dat we onschuldig zijn, liefde – dat we een Identiteit van Liefde delen. Vertel jezelf dat je de situatie anders kunt zien. Dat je kunt stoppen met de overtuiging te geloven.
Schrijf: Ik vergeef mezelf mijn overtuiging dat ik . . . . . . . . . .
Ga dan rustig zitten en stel je voor dat je de onjuiste overtuiging in handen legt van je innerlijke Gids en vraag om hulp om het anders te zien. Vertrouw de uitkomst en laat los.

Deze stappen moeten meestal meerdere malen gedaan worden omdat oude overtuigingen  moeilijk losgelaten kunnen worden.

Zelfbeeld en affirmaties

Wat zegt Een cursus in wonderen over je zelfbeeld en affirmaties?

Als je voelt dat je vastzit of als er (vervelende) emoties zijn vraag je dan eens af:
Wat denk ik nu over mezelf? Wat is mijn zelfbeeld op dit moment?

Laatst voelde ik me gespannen en dat gaf me een gevoel van balen en verdriet. Ik dacht dat ik die tijd voorbij was, ha ha. Toen ik later meditatief ging zitten met die spanning en me afvroeg wat ik op dat moment over mezelf dacht, kwamen er de volgende etiketten: ‘ik ben alleen – strak – neurotisch – zielig’.

Waar is nu de uitgang? Hoe groei je uit die nare zelfetiketten?  

De stappen van (opnieuw) kiezen voor liefde:
– merk op wat je denkt over jezelf.
– breng dit onder woorden – schrijvend.
– vraag je af hoe je je voelt als je zo over jezelf denkt – schrijf.
– en hoe zou je je voelen zonder die gedachte? Schrijf.
– maak dan de keuze voor liefde d.w.z. geef de negatieve gedachten over jezelf uit handen aan je innerlijke Gids en vraag dit anders te mogen zien. Stel je dit uit handen geven beeldend voor.
– voel wat je nu voelt – geef ook dit woorden.
– let op wat er nu wil gebeuren, let op signalen en tekens van verandering.

Een cursus in wonderen is een proces. Iedere keer knaag je een stukje van je verwrongen zelfbeeld af.

Affirmaties geven de andere kant van de medaille en zullen het ego versterken omdat de negatieve gedachten niet geheeld worden. Affirmaties dekken ze slechts af. Ze versterken daarmee de afscheiding in jezelf en daarmee ook met de ander en met God – de Eenheid.

Iets wat niet is gezien, niet is opgemerkt, kan niet geheeld worden.

Positieve gedachten komen vanzelf als we bereid zijn te kijken naar wat er in de weg zit.
We kunnen negatieve gedachten niet los laten. Ze laten ons los als we ze onderzoeken en bereid zijn anders te gaan denken o.l.v. de innerlijke Gids.

We – d.w.z. onze mind of denkgeest – zijn een gefragmenteerd stukje liefde in de Eenheid waar we nog steeds deel van uitmaken en naartoe terug zullen keren.

In werkelijkheid zijn we nooit weggegaan en zijn we nog in volledige onschuld één met God.
Het ego is hier doodsbang voor omdat het zal verdwijnen in het licht.

Als je wel graag affirmaties gebruikt doe dit dan naast onderzoek, bijvoorbeeld via de bovenstaande stappen, zodat je niet afdekt.
Wanneer je negativiteit afdekt rot het onder de oppervlakte verder.

Zie bijvoorbeeld les 93 uit het Werkboek van Een cursus in wonderen: ‘Er woont licht en vreugde en vrede in mij’. Deze les nodigt je uit om te kijken naar hoe (slecht) je over jezelf denkt.
Om vervolgens deze dwaze zelfbeelden opzij te zetten en vast te stellen:
Er woont licht en vreugde en vrede in mij. God staat voor mijn zondeloosheid garant.
Bedoeling is hiervan de waarheid te (leren) voelen.

In feite is het de bedoeling boven een zelfbeeld uit te stijgen en ónpersoonlijk te worden.
Een zelfbeeld – ook een positief beeld – zegt altijd iets over de afscheiding. Alsof er een individueel zelf zou kúnnen bestaan. Bedoeling is om uiteindelijk álle zelfbeelden los te laten.

(Werken met zelfbeelden kan ook met het boek KlaarHeden paragraaf 3.4 blz. 70)

Schrijftip 100 jaar

Gedichtje uit ‘Honderd jaar’ van Toyo Shibata

Leren

Van mijn moederimg_5369
leerde ik naaien
Van mijn man
leerde ik volharden
Mijn zoon leerde ik
gedichten schrijven
Allemaal hielpen ze me
vooruit

En nu
aan het eind van mijn leven
leerde ik door de grote aardbeving
hoe mensen vriendschap geven

Goed dat ik leef

Toyo is op 92 jarige leeftijd gestopt met klassieke dans en ging op aanraden van haar zoon dichten. ‘Honderd jaar’ is haar tweede bundel.

Schrijftip:

  1. Lees het gedichtje een paar keer door en leg het dan weg.
  2. Laat 3 namen van mensen in je opkomen waar je van hebt geleerd en schrijf de namen onder elkaar met 6 regels ertussen.
  3. Gebruik de 6 regels om te noteren wát je van deze mensen leerde.
  4. Noteer vervolgens een paar van je laatste leerervaringen aan het leven.
  5. Lees wat je hebt geschreven hardop aan jezelf voor.
  6. Schrijf dan een gedichtje in de trant van Toyo, zonder het gedichtje van haar erbij te pakken.
  7. Schrijf tot slot een passende ‘uitsmijter’.