* Clarity process

Deze procesregels zijn behulpzaam als een ideale manier van communicatie en samenzijn.
Laten we dit in gedachten houden en ernaar streven het zo met elkaar te doen.
Op zichzelf is dit al een leerproces – jezelf en elkaar leren dragen zonder oordelen – hold the space oftewel: laten we onszelf en elkaar een bedding geven waarin we mogen zijn zoals we zijn.

1. Herinner het doel: we zijn hier om elkaar lief te hebben en te accepteren.
Niet om elkaar te veroordelen, te beschuldigen, te analyseren, te redden of te fixen.

2. We delen open en eerlijk, vanuit ons hart wat we denken en voelen.
Dit is de tijd om naar jezelf te kijken en je af te vragen welke overtuigingen de liefde in jou blokkeren.

3. Als er oordelen in je opkomen wanneer een ander spreekt, zie het dan als een mogelijkheid voor jou om te kijken naar je eigen genezing.

4. We onderbreken niemands proces, we geven de persoon die deelt onze onverdeelde aandacht. We gaan niet in op wat de ander zegt.

5. Wanneer iemand klaar is met delen, blijven we 30 seconden in stilte om te erkennen wat er is gedeeld.

6. We vragen niet teveel tijd en aandacht van de groep, we blijven aanwezig en gefocust op de essentie.

7. We spreken vanuit onszelf, we gebruiken ‘Ik-boodschappen ’ geen ‘Je/Jij/wij-boodschappen’. We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen ervaringen en respecteren die van anderen. We geven niet onze mening over iets wat iemand anders heeft uitgesproken.

8. We verbergen niet onze gekwetste of boze gevoelens.
We delen deze gevoelens zonder iemand anders hier verantwoordelijk voor te maken.

9. We zullen onszelf niet verdedigen of proberen onze woorden of daden te rechtvaardigen.
We zullen ieder gevoel dat bij ons opkomt in de veiligheid van de kring verwelkomen en delen.

10. We brengen niet het verleden naar voren of de toekomst, behalve wanneer het voor ons hier en nu gebeurt. We blijven gefocust op wat we nu voelen.

11. Stiltes mogen vallen, we eren de stilte, wetend dat het ons de mogelijkheid geeft om onze innerlijke leiding (de Heilige Geest) te horen en om dieper aanwezig te zijn bij onszelf en anderen.

12. Als we voelen dat de groep afdwaalt van het doel, vragen we een moment stilte,
zodat de groep opnieuw naar binnen kan gaan en zich het doel herinneren.

13. We zullen alles wat er opkomt in de groep zien als een mogelijkheid voor het in praktijk brengen van vergeving.

Doel van het clarity proces:
Geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en ondersteuning.
Creëren van een veilige, liefdevolle en oordeel-loze ruimte waarin we ons hart kunnen openen en door onze angsten heen kunnen gaan.
Leren hoe we kunnen luisteren vanuit een plek van Ware Inleving.
Leren hoe je beperkende gedachten en concepten aan het licht kunt brengen en los kunt laten.

Het resultaat van het clarity proces is: Een heldere denkgeest/mind

Dank aan David Hoffmeister en de bewoners van de Living Miracles Community