* De Weg van Meesterschap

The Way of Mastery – De Weg van Meesterschap

In juni vond ik een nieuwe spirituele Weg! The Way of Mastery – De Weg van Meesterschap, kortweg de Weg.
Het is een soort vervolg op Een cursus in wonderen. Het bestaat uit een trilogie – elk (Engelstalig) boek bevat 12 lessen en de bedoeling is dat je een maand over een les doet, dus het is een programma van 3 jaar.
Ook al ben ik pas begonnen, ik voel nu al het verlangen dit uit te dragen, te delen. Er groeit als het ware een nieuwe basis in mijn systeem.
De Weg ziet voelen en ademen als instrumenten tot spirituele groei, aspecten die in de Cursus niet zo aan het licht komen. Maar die naar mijn gevoel zeer behulpzaam zijn!

Dit najaar start ik met een serie om kennis te maken met de Weg – de Weg van Meesterschap.
Deze serie is gedeeltelijk hier in de praktijk, dus live, met 3 á 4 deelnemers. Daarnaast bied ik een digitale vorm aan via Zoom.

We leren de kracht van de mind te zien en in te zetten, de kracht van intentie en verlangen.
De kracht van het toestaan dat de Liefde door ons heen werkt en de kracht van overgave daaraan.

Concreet programma met de Weg:
twee weekenden, alleen de ochtenden van 10.30 tot 13.00 uur
Als je je aanmeldt krijg je de nodige informatie, van tevoren en tijdens het weekend zelf.

Aangeraden wordt om beide weekenden te volgen, maar ieder apart kan ook
In de praktijk:
14 en 15 november, 12 en 13 december.
Richtprijs € 50,- per weekend – 3 á 4 deelnemers
Plaats: Wielseweg 66, Eck en Wiel
Digitaal:
28 en 29 november, 16 en 17 januari 2021
Richtprijs € 50,-  per weekend – 3 á 7 deelnemers
Plaats: Zoom
De thema’s gaan over de kracht van de mind, toelaten van liefde, zelfwaardering en (zelf)vergeving.

Meer info:
Meesterschap staat voor in vrede blijven in alle situaties en omstandigheden. Trouwens hetzelfde doel als van Een cursus in wonderen. De Weg is ten opzichte van de Cursus een accentverschuiving. Andere terminologie. Dezelfde leerlijn, dezelfde leraar (Jezus).

We zijn gewend ons te identificeren met ons lichaam en onze ervaringen, wat we voelen, denken en al of niet presteren. We hebben geleerd om onze zelfwaardering op te hangen aan wat we doen. Maar klopt dit wel? Wie zijn we eigenlijk? Waar identificeren we ons mee?

We zijn zuiver Geest, onbesmet en onaangetast door iets of iemand. Ons werd de volledige kracht gegeven om te kiezen en daarom onze ervaring te scheppen zoals we die wensen.

Het is een proces om dit idee post te laten vatten in de mind en langzaam te laten groeien. Gewoonten zijn immers ingesleten en niet alleen in onszelf maar in de hele cultuur waarin we leven. Deze periode van de herfst en winter, samen met de ingekeerde sfeer van de virusmaatregelen, zorgen voor een vruchtbare bodem voor spirituele groei.

Zeven jaar lang was ik totaal ‘opgenomen’ in de Cursus. De Cursus is zo groots dat ik niet dacht dat er nog iets na zou komen. Maar dat dacht ik ook toen ik met het Pad bezig was…
Aan het eind van het Werkboek van de Cursus staat dat dit niet het eind is, maar het begin en worden we in handen gegeven van de Heilige Geest die ons verder zal begeleiden.

Ik zie de Weg als de SCHAKEL tussen de spirituele trainingen Padwerk en de Cursus. Bij het Padwerk werden we getraind in voelen, gevoelens naar boven laten komen met behulp van adem en lichaamswerk, en het uiten van gevoelens (niet uitleven). Er waren rondjes waarbij we gedachten en gevoelens deelden en claimden, dus in bezit namen en er verantwoordelijkheid voor aannamen.
De Cursus voelt voor mij vooral als mentale training, hoewel het me ook vaak diep ontroert.  Opmerken wat er speelt in de mind, ernaar kijken en uit handen geven aan de Heilige Geest.

De Weg verbindt die twee. Er is eerst het voelen met behulp van de adem en het in bezit nemen zoals bij het Pad. Maar bovendien mag het voelen gezien worden als een creatie die geliefd en bewonderd mag worden, omhuld! Volledig voelen wat er is zonder het te overschaduwen met mijn eigen interpretaties. Het gevoel als het ware op schoot nemen als een kind. Op die manier begin je de enorme kracht van de mind te ervaren en te eren.
Pas daarna is het de bedoeling opnieuw te kiezen, te kiezen voor liefde, vreugde en innerlijke vrede. Bijvoorbeeld met de gedachte ‘Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien’ zoals in het Werkboek van de Cursus staat.

Als ik nu terugdenk aan het boek  KlaarHeden denk ik hierin al in de richting van de Weg te zijn gegaan. Er is bijvoorbeeld in de meditaties wel de nadruk op ademen en omhullen.

Juist het omhullen heb ik gemist bij het Pad. Ik had toch altijd het gevoel dat ik anders moest zijn dan ik ben.
Bij de Cursus miste ik het voelen. Dit was, dacht ik, van het lichaam en ik ben immers niet mijn lichaam. Wel heerlijk van de Cursus dat die me steeds vertelt dat schuld niet bestaat.

Nu met de Weg laat ik druppelsgewijs toe dat er onvoorwaardelijk mag zijn, wat ik ook voel, denk of doe! Heel ontroerend.
Steeds meer gemotiveerd tot een toegewijd leven.

Padwerk heb ik beoefend van 1994 tot 2013 met daarnaast vele andere invloeden zoals de opleiding tot helder waarnemen en leraren zoals Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Byron Katie, Hans Stolp, Paul Ferrini en meer.

Alles bij elkaar was dit allemaal nodig, zie ik nu, om me te brengen waar ik nu ben en om met al deze innerlijke bagage behulpzaam te zijn en me verder te ontwikkelen.

Link voor als je het Engels redelijk beheerst en een kijkje wil nemen bij The Way of Mastery.
Het is allemaal vrij toegankelijk.