Een cursus in wonderen

Een Cursus in Wonderen is als een vuur waarin oud zeer verteert, waardoor de ruimte voor het licht zich uitbreidt  – steeds verder – omdat licht niet anders kan.

Wat is Een cursus in wonderen?

Het is een dik nachtblauw boek, een zelfstudieboek, dat je op weg wil helpen om steeds meer innerlijke vrede te ervaren.

Het geeft een geleidelijk en stabiel spiritueel pad waarin je leert om je egopatronen bloot te leggen en er steeds meer afstand van te kunnen nemen, jezelf er geleidelijk van te bevrijden.

Het is een denksysteem dat je nodig hebt om de praktijkweg van ware vergeving te beoefenen zodat je begrijpt wat dit inhoudt. Vergeven is het meest essentiële werk dat we in de wereld kunnen doen.

Het enige wat van je wordt gevraagd is ‘een beetje bereidwilligheid’. De uitwerking hiervan zal geleidelijk voelbaar worden in je leven doordat je angst wordt vervangen door liefde. En doordat een groeiend vertrouwen en weten wie je werkelijk bent de plaats inneemt van verwarring en wanhoop.

Hierbij kan het helpend zijn om enige begeleiding te ontvangen en contact met anderen die hetzelfde verlangen voelen.

Zie voor meer info Miracles in contact – een platform voor verspreiding van de Cursus.