* Het Rondeel

Het rondeel is een van de elf schrijfvormen in KLaarHeden.
Dit is een dichtvorm die bestaat uit 8 regels waarin regel 1 en 2 in hun geheel worden herhaald. Het regelschema is:

1,

2,

3,

4=1,

5,

6,

7=2,

8=1.

Een rondeel heet rondeel omdat herhaling het ‘rond’ maakt. Als je de eerste twee regels hebt staan, schrijf dan meteen de herhalingen in het gedicht. Dus regel 1 schrijf je ook achter de 4 en de 8. Regel twee achter de 7. De nieuwe regels 3, 5 en 6 kunnen er tussen gevlochten worden. Laat ze weer in je opkomen. Rijmen mag maar hoeft niet. Soms is het nodig de laatste twee regels aan te passen om het geheel te laten ‘lopen’ of kracht bij te zetten.

De basis van het regelschema geeft structuur die vrij toegepast kan worden. Het voorbeeld hieronder heeft bijvoorbeeld een extra regel gekregen.

Het rondeel gebruik je om een tekst samen te vatten of er een nieuwe dimensie aan toe te voegen. Kijk welke zin of twee zinnen uit je tekst schitteren of waar je oog als eerste op valt en gebruik deze voor de eerste twee zinnen van je rondeel. Het gedicht krijgt het meeste kracht als de regels kort zijn. Voegwoorden – zoals ook, want en toch – kunnen vaak weggelaten worden.

17/8-2015
als de zee zwijgt
zingt mijn eerste liefde
ze bewijst en bevrijdt het licht
als de zee zwijgt
ben ik aangeraakt
dans ik op een zijden draad
ik stap in de cirkel voor de laatste keer
mijn eerste liefde zingt
als de zee zwijgt