* Kirsten Buxton – journaling

Journaling = dagboek schrijven

(Onderstaand uittreksel kreeg ik toegestuurd.
Ik was niet bij die retraite. Ik weet niet wie dit schreef maar we mogen er ons voordeel mee doen.

Zelf denk ik dat als je ervaren bent dat je stap II en III kunt samenvoegen of meteen met een dialoog met je innerlijk Weten kunt beginnen.
HG staat voor Heilige Geest.)

Kirsten deed onderstaande oefening tijdens de retraiteweek met David Hoffmeister in Baarlo oktober 2019. Zij raadt aan dit zeer regelmatig (liefst dagelijks te doen). Dat doet zij zelf ook.

De gehele oefening bestaat uit drie delen:
– I )  opschrijven wat je vrede verstoort
– II)  een brief schrijven aan God
– III)  het antwoord opschrijven dat God (de H.G.) je geeft

Algemene toelichting:
– Bij elk onderdeel worden vragen gegeven die je behulpzaam kunnen zijn. Je hoeft je niet persé aan al die vragen te houden, of aan de volgorde. Ze zijn meer bedoeld als hulpmiddel om het schrijfproces op gang te krijgen.
– Zet geen druk op jezelf om informatie te krijgen. Dat is niet waar het in eerste instantie om gaat. Het gaat in de eerste plaats om het opbouwen van een relatie tussen jou en de H.G./Jezus/ (God/de Bron/Spirit).
– Leiding is de gehele dag beschikbaar. (‘De H.G. spreekt de hele dag tot ons’). Het gaat erom dat we leren ons innerlijke kanaal hiervoor open te stellen; dat we leren een houding aan te nemen van voortdurend innerlijk luisteren.
– Hoe meer we dit oefenen, hoe vanzelfsprekender het zal worden, en hoe makkelijker we subtiele aanwijzingen en signalen leren verstaan.
– Ware leiding zal natuurlijk aanvoelen, en zal vaak aanvoelen als onze eigen intuïtie.
De H.G. is nooit dwingend, (dus geen stemmen die opdrachten geven!) maar meer een zachte innerlijke aandrang, gevoel of innerlijk weten dat goed en juist aanvoelt.
– Alles kan aan de H.G. voorgelegd worden. Er kunnen ook heel praktische antwoorden komen. Het antwoord zal altijd liefdevol aanvoelen, en is altijd voor het welzijn van alle betrokkenen.
– Antwoorden hoeven niet altijd direct uit ons eigen innerlijk te komen. Helderheid en inzicht in wat we kunnen doen, kan door alles komen wat de wereld ons laat zien. (b.v. een liedje wat je ineens hoort op de radio, of een tekst waar je oog op valt, of tijdens een gesprek wat je met iemand anders hebt, of middels andere symbolieken waar je ineens iets bij voelt in relatie tot je vraag.

Deel I: Opschrijven wat je vrede verstoort.
–  Zorg dat je ergens een tijdje rustig en ongestoord kunt zitten schrijven.
–  Richt je blik naar binnen, en voel wat jou op dit moment in de weg zit.
Vragen hierbij zijn onder andere:
– wat staat mij op dit moment  in de weg om mijn hart volledig te openen?
– Wat staat mij op dit moment in de weg om mij volledig vreugdevol, blij en stralend te voelen?

Ga hier heel spontaan over schrijven, precies zoals je het voelt, en ‘ongecensureerd’. Dat is heel belangrijk. Dus ga er niet over nadenken, en heb er vooral geen oordelen over. Het gaat er hier vooral om om heel eerlijk naar jezelf toe te zijn over wat je werkelijk voelt.
Dus niet nadenken, niet oordelen, niet analyseren, en niet redelijk proberen te zijn!

– Kijk of hier nog diepere emoties of gedachten onder zitten. Waarover voel ik me werkelijk angstig, boos of bezorgd? Hoe voel ik me daarbij?
– Wat denk ik of geloof ik hier?

– En wat zou ik werkelijk willen? (Geef hier niet te snel een ‘spiritueel correct antwoord’ zoals ‘ik wil de vrede van God’. Maar blijf dicht bij wat je werkelijk voelt, en onderzoek dat. Neem niet meteen te grote stappen, maar onderzoek je verlangens.

– Dan: waarom wil ik dit?

Dit was het eerste deel. Het kan zijn dat je hier best een tijdje mee bezig bent geweest, vooral als je er pas mee begint.
Neem nu even een korte pauze, b.v. even opstaan en wat bewegen.

Deel II: een brief schrijven aan God.
We schrijven een brief aan God, of aan Holy Spirit, of aan Jezus, of aan je Hoger Zelf. Hoe je het ook maar wilt noemen, of welke term je het meeste aanspreekt.

Wat er ook maar bij je opkomt dat je wil zeggen, laat het gewoon komen. Je zult voelen dat je pen vanzelf schrijft, dat je kijkt naar de woorden die vanzelf komen.

Deel III:  Daarna schrijf je het antwoord dat God/Jezus/de H.G. je geeft.
– Als het antwoord niet onmiddellijk bevredigend voor je is, kun je terugschrijven en vragen stellen ter verduidelijking.
– Stel net zo lang vragen tot je je innerlijk rustig en bevredigd voelt over het antwoord.
– De laatste vraag waarmee je deze sessie beëindigt is: ‘Is er tenslotte nog iets dat U mij wilt laten weten?’

………………………….

Kirsten gaf ons de raad om dit gesprek  met God ‘first thing  in the morning’ te doen, en ‘last thing in the evening’. Maar als dat lastig is, kies dan een ander rustig en gunstig moment op de dag.
Wat belangrijk voor je is zul je horen.
Heb er geen oordelen over. Het kanaal zal helderder en helderder worden naarmate je het oefent.
Ze zei ook nog dat Spirit geen kletskous is, en niet uitweidt. Het zijn vaak heel beknopte, maar uiterst heldere richtlijnen.

♥♥♥♥♥