Kwaliteiten en dialoog

De dialoog is een krachtige manier om diepere inzichten en overtuigingen naar boven te halen om vervolgens te laten corrigeren. De techniek van de dialoog wordt uitgebreid beschreven in KlaarHeden bladzijde 218 t/m 221.

1* Een kwaliteit is een mogelijke ingang tot een dialoog.
Schrijf twee rijtjes van kwaliteiten naast elkaar, aan de ene kant kwaliteiten die je als positief ervaart en ernaast die je als beperkend ervaart.
Bijvoorbeeld: enthousiasme, vertrouwen, aandacht aan de ene kant en arrogantie, minderwaardigheid en strengheid aan de andere kant.

2* Kies een van de kwaliteiten en vul de volgende zinnen aan:
. . . . . (kwaliteit) is voor mij als een . . . . omdat . . . .
. . . . . (kwaliteit) heeft de kleur van . . . . . en ruikt als . . . . . waardoor ik . . . . .
Maar bovenal heeft . . . . . (kwaliteit) . . . . .

Herhaal met een andere kwaliteit.

Bijvoorbeeld: Vertrouwen is voor mij als een fladderende veer omdat het licht is maar wel sterk. Vertrouwen heeft de kleur van bergkristal en ruikt als schoon wasgoed in de buitenlucht waardoor ik een warm verlangen voel in mijn hart. Maar bovenal heeft vertrouwen een diepe scheppende kracht om het leven te laten zijn zoals Liefde het heeft bedoeld.

3* Kies dan een kwaliteit die je op dit moment het meest beperkt of juist het meest inspireert en schrijf hier een dialoog mee. Het kan dezelfde kwaliteit zijn als bij 2* of een andere. Vergeet niet de kwaliteit te erkennen en te vragen naar het doel voor jou. Dus pak twee pennen met verschillende kleuren inkt, zet de timer op 15 minuten en begin.

Bijvoorbeeld – een dialoog uit begin 2010. We zochten toen naar een huis meer in de natuur.
Hé stem die zegt dat ik het niet waard ben om in een fijn huis in een liefdevolle stille omgeving te wonen. Wat is je naam?
Noem mij maar waardeloos. Maar weet je, op het moment dat je begon te schrijven voelde ik al meteen twijfel. Klopt het nog wel wat ik vind?
Zullen we daar eens naar kijken. Je hebt vast goede redenen gehad om dit zo te vinden.
Oh, dank je. Erkenning doet me goed. Ik heb geleerd dat ik niets waard ben en niks te willen heb. Mag niet. Mag niet. Ik zou mezelf wel graag willen bevrijden dan hoef ik jou niet meer zo tegen te houden.
Wat was je doel dan? Waartegen wou je me beschermen?
Naast je schoenen lopen. En teleurstellingen.
Oh ja. Dank je. Ik begrijp je. Is er nog meer?
Naast je schoenen lopen is heel erg. Erger dan minderwaardigheid. Dat laatste staat bescheiden.
Ja, zo hebben we dat geleerd in deze cultuur. Maar meer- en minderwaardigheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Kun je dat begrijpen?
Ik kan het aanvoelen.
Ware bescheidenheid is iets heel anders.
Ook dat kan ik aanvoelen. Het kan soms getuigen van meerwaardigheid als je je zo nodig minderwaardig wil voelen. Blijft over de teleurstelling. Daar ben ik wel een effectief middel tegen.
Ik heb het gevoel dat ik ook teleurgesteld ben als ik me tegen laat houden door jou. Ik hoop dat je dat begrijpt. Er schuilt niet iets groots in. Toch dank ik je voor je goede bedoelingen. Het mag nu anders, vrijer, voor jou en mij.
Ja graag.
Ik vraag nu aan onze innerlijke Gids om leiding. Doe je mee?
Ja.

4* Geef na het schijven van de dialoog in een paar woorden weer hoe je je nu voelt. En in een paar zinnen wat je hebt gezien, geleerd naar aanleiding van deze dialoog.

4 maart 2019 – Hetty Clarisse