* Waar identificeer ik me mee?

Dagboekfragment 23/8-2019:
Vandaag ga ik écht mijn gedachten trainen, vandaag ga ik echt letten op mijn oordelen en aannames en meningen.
In de meditatie daarna een paar tranen van vreugde bij het voelen van mijn bereidheid, samen met wat ik daarvoor las in het ‘weerstandboekje’ van Kenneth Wapnick.

Ik zoek het betreffende stukje op. Het boekje heet ‘Je weerstand tegen liefde loslaten’. Je vindt onderstaand citaat op bladzijde 62.

Daar staat letterlijk:
“De relatie met Jezus is een symbool van jouw beslissing je te vereenzelvigen met een innerlijke tegenwoordigheid of aanwezigheid die je nog wel als jezelf ervaart maar die boven al die lagen van verdedigingen uitstijgt. Het is een onderdeel van het proces van disidentificatie met het denksysteem van het ego, het denksysteem van speciaalheid en haat, een proces dat begint door je beslissing om al je ego-gedachten samen met Jezus te bekijken.
Daarom is het ontwikkelen van een relatie met Jezus of de Heilige Geest een intrinsiek onderdeel van Een cursus in wonderen. Je ontwikkelt dan een relatie met dat deel van jou dat de juiste-gerichtheid-van-denken heeft: je bent het zelf, maar het is een ander zelf dan je dacht te zijn. Wanneer je uit je oude vertrouwde zelf stapt en samen met Jezus naar je ego kijkt – laag op laag – voel je je niet meer zo machteloos en wanhopig en zie je eerder dat er nog een ander zelf is.
Je hoeft dat oude zelf niet te veranderen: je kunt het zelfs niet veranderen, want je lichaam heeft niets anders, is niets anders. Maar je kunt wel een stap terug doen en er van buitenaf naar kijken, van buiten dat denksysteem. Hoe meer je dat doet – dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit – des te meer je je vereenzelviging of identificatie met dat zelf verzwakt en je uiteindelijk vereenzelviging met je ware Zelf versterkt.”

Hé, er staat beslissing, en niet bereidheid. Het begint natuurlijk met bereidheid, maar beslissing voelt veel krachtiger. Vanmorgen nam ik een beslissing. Ik zal die beslissing nog dagelijks willen/moeten herhalen omdat ik steeds weer vergeet.
Ik vergis me dus als ik denk dat ik mijn ego-gedachten ben. Ik vergis me als ik denk dat ik mijn meningen en oordelen ben. Oordelen, pijn en angst horen bij het ‘oude vertrouwde zelf’. Het is een oude versleten gewoonte, waar ik leer uit te stappen en waar ik samen met de Heilige Geest naar leer kijken, dat wil zeggen zonder oordeel.
Er is dus nóg een zelf – het is niet ver weg – het is een deel van mijn mind (denkgeest) dat de juiste gerichtheid-van-denken heeft. Yes!

Dit doet me denken aan een citaat uit het Werkboek:
“Hij (de Heilige Geest) spreekt van nader dan je hart tot jou. Zijn Stem is dichterbij dan je hand. Zijn Liefde is alles wat jij bent en wat hij is: hetzelfde als jij, en hetzelfde als Hij.” (WdI.125.7:2-4)

De Cursus stelt dat de mind als het ware uit drie delen bestaat: het ego of de onjuiste-gerichtheid-van-denken, de juiste-gerichtheid-van-denken (right mind) en de kracht die hiertussen kan kiezen. Ik noem deze kracht in KlaarHeden de keuzekracht. In het Engels staat er decisionmaker, dus het is de besliskracht! Ja, en hier wil ik me mee identificeren, de besliskracht die kiest voor Liefde. Dát is wat ik ben, wat we allemaal ZIJN.

Schrijven
Vul 10 keer aan: Ik ben niet . . . . .
En 10 keer: Ik ben . . . . .

En verder:
Als ik denk aan de Stem van de heilige Geest . . . . .
Ik zou willen . . . . .
Mijn zelfbeeld door de tijd heen . . . . .
Vroeger . . . . .
Nu . . . . .
Voortaan . . . . .
Als ik met liefde-ogen naar mezelf kijk . . . . .
Dus . . . . .

Wees vóór de meditatie even stil van binnen, luister naar jezelf.
Meditatie Waar identificeer ik me mee?    Beluister

Vul 5 x aan: Als ik liefde ben . . . . .
Vul 3 keer aan: Als ik me identificeer met liefde . . . . .

Rond het geheel af met een elf.
Stuur de elf dan naar me toe : ) 

Hetty Clarisse – oktober 2019