* Ware dienstbaarheid

In mijn horoscoop staat dat ik op het gebied van ware dienstbaarheid niet het goede voorbeeld heb gekregen en dat dit (dus) precies is wat ik te leren heb dit leven.
Ik heb als kind geleerd dat geven beter is dan ontvangen, veel beter. Dienstbaarheid dus.
Maar wat is WARE dienstbaarheid?

1* Welke vroege herinnering(en) heb jij die te maken hebben met dienstbaarheid – met geven en ontvangen? Noteer er 3 in steekwoorden. Hierover later meer.

Toen ik pas begon als student van Een cursus in wonderen was ik eens in tranen van opluchting toen ik las dat ware dienstbaarheid niet gaat om offeren. Het gaat niet om geven in de vorm en niet om gedrag. Liefde gaat alleen om de mind (denkgeest). Als de mind gericht is op de innerlijke Gids, op Liefde, dan komt het juiste gedrag daar als vanzelf uit voort. Volkomen automatisch. Dus de werkplaats ligt in de mind.

Vrij naar Kenneth Wapnick: “Het is onze functie de angst of pijn van de ander niet te versterken. Dit betekent niet dat we niet aanwezig of behulpzaam zijn. Het betekent alleen dat onze innerlijke vrede niet in de war raakt doordat iemand boos is op ons, of lijdt, rouwt of van streek is, of ons nodig heeft. In feite kunnen we niet werkelijk aanwezig of liefhebbend zijn naar anderen als we delen in hun pijn.
Alleen in de juist-gerichte-mind, waar Liefde stroomt zonder belemmering, kunnen we aanwezig zijn bij iedereen, en precies in de vorm die op dat moment nodig is.
Ondertussen blijven we in de mind, buiten de droom van lijden. We stralen liefdevolle vrede uit vanuit de juist-gerichte-mind en laten zo als het ware zien waar de ander ook voor kan kiezen. Zo ondersteunen we niet de droom van pijn en nodig hebben.” (Uit Journey through the Workbook Toelichting bij de instructiepagina ‘Wat is verlossing?’ blz. 410 in het Werkboek.)

De eerste voorwaarde bij ware dienstbaarheid is dus dat we afgestemd zijn op de innerlijke Gids, en daardoor in innerlijke vrede zijn. Op deze innerlijke plek van stilte raken we niet in de war en weten we wat wel of niet te doen en te zeggen.
Juist die innerlijke vrede is het DOEL van Een cursus in wonderen, een natuurlijk proces van investeren in je spirituele ontwikkeling. De moeite waard!

“Maar wees eerder dankbaar dat jij het middel kunt zijn om Zijn doel te dienen. Dat is de enige dienstbaarheid die tot vrijheid leidt.” (T22.VI.3:2-3)

Zie voor verdere studie
– Paragraaf I van hoofdstuk 16 in het Tekstboek van Een cursus in wonderen getiteld Ware inleving,
– Werkboekles 236 – Ik regeer mijn denkgeest, die alleen ik regeren moet.
– Cd van Koos Janson – Hoe help ik mijn dierbaren in nood?

* Schrijven
Zoals altijd kun je je denken pas veranderen als je je bewust bent van wát je denkt/gelooft.

2* Lees je herinneringen in steekwoorden bij 1*.
Lees de volgende vragen, zet de timer op een kwartier en schrijf!
Wat lieten die gebeurtenissen je zien? Wat werd er eigenlijk over jou gezegd? Welke conclusie trok je over dienstbaar zijn? Welke conclusie over jezelf trok je hieruit? Geloofde je dat? Geloof je dat nu nog? Wil je dit blijven geloven?

Lees je tekst terug. Noteer in een paar zinnen wat het je doet en/of heeft geleerd. Geef de kern weer en/of schrijf een elf.

3* Een serie aanvulzinnen om te onderzoeken wat er NU bewust en wellicht onbewust in je leeft aan ideeën over dienstbaarheid.

Neem ruim de tijd voor de volgende aanvulzinnen – vul ze aan met 3 tot 5 regels. Herhaal ze zo nodig of kies er een paar om meerdere keren aan te vullen. Neem eventueel bij het aanvullen iemand in gedachten waarvan je het idee hebt dat hij of zij hulp nodig heeft. Het woordje ‘want’ staat achter een aantal zinnen om verder toe te spitsen. Gebruik het ook bij de andere aanvulzinnen als dit passend voelt. Je weet – het doel is bewust worden en zonder oordeel te kijken naar wat er van binnen speelt, zodat je eventueel een nieuwe keuze kan maken.

Vroeger dacht ik dat dienstbaar zijn . . . . .
Ik moest altijd . . . . .
Nu weet ik . . . . .
Als ik heel eerlijk ben . . . . .
Mijn grens is bereikt als . . . . . want . . . . .
Ik krijg de kriebels als . . . . .
Ik voel me tekort gedaan als . . . . .
Ik wil niet dienstbaar zijn want . . . . .
Ik wil wel dienstbaar zijn want . . . . .
Ik kan alleen dienstbaar zijn als . . . . . want . . . . .
Ik vind de ander lastig als . . . . .
Om dienstbaar te zijn heb ik nodig . . . . . want . . . . .
Om dienstbaar te kunnen zijn moet de ander . . . . . want . . . . .
Om dienstbaar te kunnen zijn moet ik . . . . . want . . . . .
Wat mensen echt niet van me kunnen vragen . . . . . want . . . . .
Wat ik graag doe voor mensen . . . . .
Als ik dienstbaar ben geeft me dit . . . . .
Als ik dienstbaar ben kost me dit . . . . .
Als ik niet dienstbaar ben geeft me dit . . . . .
Als ik niet dienstbaar ben kost me dit . . . . .
Het doet me pijn dat . . . . .
Ik ontleen vreugde aan . . . . .
Als ik écht luister naar mijn innerlijke Gids . . . . .
Ware dienstbaarheid is . . . . .

“Inlevingsvermogen is buitengewoon nuttig voor de Heilige Geest, voorop gesteld dat je Hem toestaat het op Zijn manier te gebruiken.” (T16.I.1:3)

4* Lees wat je schreef en zit even stil. Welke gedachte doet er pijn? Benoem deze concreet. Ben je bereid die gedachte uit handen te geven aan de innerlijke Gids? Ben je bereid deze gedachte niet meer te geloven?

5* Noteer tot slot een conclusie voor jezelf. Wellicht is er nog een concrete actie verbonden aan je conclusie?
Dus ware dienstbaarheid is . . . . . . . en dat betekent . . . . .

Mijn conclusie
Ware dienstbaarheid is bovenpersoonlijk. We zijn één. Mijn kleine zelf weet hier niets van. We delen één ego, maar ook één juist-gerichte-mind. De Waarheid schijnt in IEDER van ons, anders zou het geen Waarheid zijn.

Het doet ertoe dat ik mezelf volledig toestemming geef te voelen wat ik voel. Emoties, gedachten, verlangens en voorkeuren zijn eenvoudig signalen die ik me bewust wil worden – waar ik zonder oordeel (dus mét de innerlijke Gids) naar wil kijken – zorgvuldig en zorgzaam. Op die manier zie ik de overtuigingen en gedachten eronder en hoe het zit met mijn zelfbeeld.
Dan kan ik beslissen. Dan weet ik, voel ik, wat te doen en/of te laten. Ik weet dan ook waar mijn grenzen liggen en welke eventuele liefdevolle actie van me wordt gevraagd.

Het doet ertoe dat ik alert ben, me identificeer met de ‘besliskracht’ in mijn mind en me laat leiden door de innerlijke Gids.

Ware dienstbaarheid is eenvoudig een lesonderdeel in het klaslokaal van mijn leven.

Hetty Clarisse – januari 2020